Aking unan

Ang MyPillow Inc. ay isang kumpanyang nakabase sa Minnesota na itinatag noong 2004. Ang CEO ng kumpanya ay si Mike Lindell, isang negosyante na dating gumising na may pananakit na mga braso at leeg, at natuklasan kung gaano kalaki ang puwang para sa pagpapabuti, unan- matalino.

Casper

Ang Casper Sleep ay isang kumpanyang nakabase sa US na itinatag noong Abril 2014. Ang mga tao sa likod ng kumpanya ay sina Jeff Chapin, Luke Sherwin, Neil Parikh, Gabriel Flateman, at Philip Krim.